Kvarterets historie

Frederiksberg blev fra slutningen af 1800-tallet og ind i det 20. århundrede hjemsted for mange store institutioner.
Forum, Købmandsskolen og Radiohuset (tidligere Statsradiofonien...som siden 2008 huser Det Kongelige Danske Musikkonservatorium), var nogle af dem.
Den nordligste del af Julius Thomsens Plads hørte oprindelig under Ladegården, der blev opført i 1620-erne og skulle forsyne Københavns Slot (nuværende Christiansborg Slot) med landbrugsvarer.
Men gården mistede allerede denne betydning, da bønderne i Ny Amager, der jo blev til landsbyen Frederiksberg, overtog Ladegården i fæste.
Ladegården blev i 1768 overtaget af Københavns Fattigvæsen.
Funktionen som tvangsarbejdsanstalt blev afviklet efter år 1900, men først omkring 1930 blev de sidste bygninger revet ned.
...siden er der sket meget.

Frederiksbergs første gasværk lå på H.C. Ørsteds Vej...præcis på samme matrikel som vor.

Det blev anlagt i 1860 af Det danske Gaskompagni og var i funktion indtil december 1895

Gasværket flyttede til Finsensvej i 1895. på grund påtrængte udvidelser, der ikke kunne realiseres på grunden på H.C. Ørsteds Vej...og man må formode, at beboerne i kvarteret heller ikke var utilfredse med flytningen.


På grunden anlagdes, kort efter,
Johnstrups Allé .
Kilde: Frederiksberg Stadsarkiv.

H.C. Ørsteds Vej - er navngivet efter Hans Christian Ørsted (1777-1851)
- han var fysiker, farmaceut og dr. phil. ved Københavns Universitet fra 1817.
Ved oprettelsen af Polyteknisk Læreanstalt i 1829 blev han dennes direktør.


I 1820 påviste Ørsted, at en elektrisk strømkreds påvirkede magnetnåle på lovbunden vis.


En kort meddelelse herom til kolleger i udlandet vakte vældig opsigt.


Det gav anledning til elektromagnetismens store fremskridt og den praktiske anvendelighed af elektricitet.


Enheden for magnetisk feltstyrke fik Ørsteds navn.
Kilde: Københavnske gadenavnes historie, 2. udgave - Politikens Forlag.

Johnstrups Allé - er navngivet efter Johannes Frederik Johnstrup (1818-1894)
- han var polytekniker og fra 1866 professor i mineralogi ved Københavns Universitet.


Johnstrup foretog på gentagne rejser gennem en årrække geologiske undersøgelser på Færøerne, i Island og på Grønland.


Fra 1881-1888 deltog han i undersøgelsen af luften, grundvandet og jordbunden i København og Frederiksberg kommuner.


Kilde: Københavnske gadenavnes historie, 2. udgave - Politikens Forlag.