Fra himlen er du faldet...du Danmarks helligdom

Regler og forbehold

Flagordningen blev sat i system den 1. januar 2001 efter initiativ fra webmaster som også er flagansvarlig se KONTAKT

Hvis man ikke er hjemme på en mærkedag, vil flagmanden gerne informeres 

Når der holdes arrangementer i gårdhaven, skal flagmanden have uhindret adgang til flagstangen - d.v.s. at alt festudstyr, som f.eks. pavilloner mv. skal placeres i en afstand af ca. 1,5 m fra flagstangen

 


 


Flaglistens tilgængelighed
Ejendommens flagliste er tilgængelig her på hjemmesiden.


I god tid før deadline, sendes en påmindelse med en anmodning om tilbagemelding af eventuelle ændringer af beboernes flagønsker.

Sker tilbagemelding ikke senest på den dato som er deadline, foretages der ingen ændringer.

Har man ingen ændringer, behøver man ikke at foretage sig noget.

         
    

Opdatering
Ejendommens flagliste opdateres kontinuerligt med deadline pr. 1. december 
tilgængelig primo januar.


Der tages forbehold for uregelmæssigheder - force majeure !

Den flagansvarliges opgaver
1) Á jour føre de årlige flagdage og opdatere flaglisten.

2) Gøre flaglisten tilgængelig for ejendommens beboere på hjemmesiden.

3) Imødekomme flagønsker, efter forudgående aftale.

4) Hejsning og nedhaling af flaget.

5) Drage omsorg for at flaget ar af reglementeret udseende.

6) Give meddelse ved uregelmæssigheder (force majeure) - evt. på foreningens lukkede Facebook-profil.

Flagreglement
1.
Flaget skal altid være af reglementeret udseende og må ikke være snavset eller laset
2.
Flaghejsning foretages ved solopgang (normalt kl 8).
3.
Nedhaling foretages ved solnedgang (i sommerperioden april-september) nedhales flaget kl. 20.
4.
Flaget skal altid være tørt inden det lægges sammen.
5.
Ved arrangement i gårdhaven flages der også - hvis dette ønskes og vejret tillader det.


Hvornår kan der flages?
Mange mennesker har den udbredte opfattelse at alle helligdage også er flagdage.
Dette er imidlertid ikke helt korrekt, ligesom alle flagdage heller ikke altid er helligdage.
Som eksempel kan nævnes:

1. MAJ
GRUNDLOVSDAG
OG VALDEMARSDAG

er ikke helligdage.

Den 2. helligdag i forbindelse med en kirkelig højtidelighed, er ikke obligatorisk flagdag.

Som eksempel kan nævnes

2. PÅSKEDAG
2. PINSEDAG
OG 2. JULEDAG
.

I princippet kan man flage hele året.

Det er almindeligt at flage ved dødsfald/sorg (kondolence), fødselsdage, barnedåb, konfirmation, bryllup og andre festlige begivenheder.

De kongeliges flagdage

Ejendommen flager kun for DRONNINGEN og KRONPRINSPARRET!

Undtagelsesvis flages der for andre kongelige (f.eks. dødsfald mv.).

Offentlig flagning 

Ved offentlig flagning, flager ejendommen også, med enkelte undtagelser,men som hovedregel flages der for ejendommens beboere.

Flagning på ½ stang (Kondolence-flagning)
Ved dødsfald/sorg flages på ½ stang.

Flaget hejses først til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder.

Herefter hales det ned så flagets underkant befinder sig midt ud for stangen.

Ved nedhaling, hejses det først til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder.

Først derefter nedhales flaget.

Handlingen skal foregå i et roligt og værdigt tempo.

Ved bisættelse/begravelse
flages på ½ stang til ceremonien har fundet sted.
Herefter flages på hel stang resten af dagen.

Glædesflagning går forud for sørgeflagning.
Hvis en privat festlighed falder sammen med en helligdag, hvor der officielt flages på ½ stang, flages der på ½ stang (f.eks.Langfredag).

Festlighed kan ikke forenes med et flag på ½ stang.
Hvis naboen sørgeflager, viser ejendommen respekt ved at flage på ½ stang.
Falder en sådan begivenhed sammen med en festliglighed i ejendommen, vil det være passende helt at undlade flagning.

Flagning i stormvejr
Der flages ikke i stærk blæst og kuling/stormvejr og kraftig regn.

I stærk blæst og kuling/stormvejr vil et normalt flag tage skade af vindens rusken.

Et ødelagt eller flosset flag skal straks nedtages