Generel information

HER PÅ SIDEN KAN DU ORIENTERE DIG OM GENEREL INFORMATION DER KRÆVER DIN  OPMÆRKSOMHED 

     

 

Husk at tjekke din digitale post regelmæssigt    

Væn dig til at tjekke din digitale post regelmæssigt.
Ellers risikerer du at overse vigtige dokumenter.
Det er vigtigt, at du husker at holde dine profiloplysninger opdaterede ved f.eks. skift af e-mail adresse.
Se LINK GUIDE (under borger.dk)

 

 

Oprydning
Det henstilles til at udvise almindeligt hensyn til ejendommens øvrige beboere og foretage den nødvendige oprydning.
SE HUSORDEN PKT. 23.
Opmærksomheden henledes på, at ting som ligger og flyder i gårdhaven vil blive fjernet og destrueret UDEN ANSVAR.

 

Effekter på trapper
Ifølge bygningsreglementet og bekendtgørelse om brandsikring af ejendomme, skal adgangsarealer holdes ryddelige.
Arealerner må derfor ikke bruges til opbevaring af nogen slags, som f.eks. cykler og barnevogne eller oplagring af varer og affald eller fodtøj. Det skyldes, at personlige ejendele kan få en brand til at udvikle sig samt hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af ildebrand.

GÆLDER SÅVEL HOVEDTRAPPE SOM BAGTRAPPE


Se HUSORDEN pkt. 5


Navneskilte
Det henstilles, at navneskilte monteres på alle døre

 

Kælderrum
Alle har ret til et kælderrum
- så hvis du disponerer over 2 rum, skal du rydde det ene (medmindre du har en aftale).


Cykler
Hvis man ikke bruger sin cykel, bedes man sætte den i eget kælderrum.
Hvis man kun bruger den lejlighedsvis - og gerne vil beholde den på matriklen - kan man sætte den ned i fælleskælderen (indgang th. for vandposten).

 

Trampolin
5 Trampolinråd:
1. Hop altid kun én ad gangen
2. Brug sikkerhedsnet
3. Slå aldrig saltomortaler
4. Børn under 6 år skal have en voksen ved trampolinen
5. Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt 


Sort skærm på dit TV ?
Oplever du manglende TV-signal, skal du kontakte udbyderen af hybridnettetSådan melder du spam
Hvis du modtager uønskede mails, skal du blot videresende dem til
dansk@spamklage.dk eller
int@spamklage.dk
- alt efter om det er fra en dansk eller en udenlandsk afsender.
Så modtager du en mail tilbage med et lille skema, som du skal udfylde om selve spammailen.
Når den er sendt, har forbrugerombudsmanden registreret din klage.
Tjenesten er gratis.

 

Der kan være sygdom i kælderen
Forurenet vand
Se LINK GUIDE

       
       
OBSERVERER DU ROTTER, SKAL KOMMUNEN / VICEVÆRTEN STRAKS KONTAKTES.
Du kan også ringe til ANTICIMEX A/S 75 14 58 22.
For at holde rotterne nede er det vigtigt, at der ikke ligger uhygiejnisk affald eller andet, der kan tiltrække rotter.
Samtidig skal rottesikring af bygninger være i orden
.
Se HUSORDEN pkt. 21
Se også LINK GUIDE

 

 

Ved skybrud       
Alle bedes tjekke deres kælderrum for evt. vandskade.

Ting, der opbevares i kælderrummet , må ikke stå direkte på gulvet, men skal klodses så meget op, at vandskader minimeres.
Se HUSORDEN pkt. 21

       


Vær en god nabo
Opmærksomme naboer giver resultat
.
For at imødegå "uventet besøg",kan du lade din bolig se beboelig ud ved at anskaffe dig et "tænd-sluk"-ur - gerne flere af slagsen - de kan købes til en rimelig pris over alt i de fleste supermarkeder.
Løsningen kan også være,
at alliere sig med opmærksomme naboer eller gode bekendte, der kan holde lidt øje med omgivelsene til boligen og evt.tømme din postkasse.

TJEK ALTID OM HOVEDDØREN LUKKER OG LÅSER KORREKT (det gælder også porten).
Støder du på ukendte personer nær din bolig, så spørg om de søger noget
.

Ring til politiet hvis du fornemmer noget mistænkeligt.
TÆNK DIG OM 
LUK IKKE UKENDTE IND!


 

Overfyldte postkasser
Hvis posten ikke kan leveres i brevkassen tager postbudet posten med retur og forsøger at omdele den igen dagen efter

Hvis situationen ikke er blevet bedre den næste dag,
bliver posten sendt retur til afsender
.

Denne praksis fortsætter

indtil der atter er fri bane til at levere posten korrekt
d.v.s. helt ind i brevkassen, hvor kun modtager har adgang til posten.
For at undgå problemet, appelleres modtageren til at tømme deres postkasser.

Hvis man ikke ønsker at modtage reklamer
kan man tilmelde sig
"reklamer-nej tak" på www.postnord.dk 

Se også LINK GUIDE (under rådgivning/info).

 Undgå at blive spammer

Før du sender vittigheder og sjove billeder til alle i din adressebog, bør du overveje følgende:

* Vil dine venner og bekendte blive glade for at få den e-mail - eller bliver de bare irriterede?
* Skal den virkelig gå til alle, eller kun til nogle udvalgte, der sætter pris på den?
* HVIS DU SKAL SENDE TIL MANGE,
SÅ BRUG BCC-FELTET:

Når du sender en e-mail til mange modtagere, kan du lade det almindelige modtagerfeldt TIL stå tomt.
Sæt i stedet adresserne i feltet Bcc, så kan modtagerne ikke aflæse hinandens adresser.
Alt andet fungerer herefter, som du er vant til.


Regler for storskrald
Se mere på www.frederiksberg.dk/affald

Jern og metal

over 1,5 meter skal kortes ned eller afleveres på en genbrugsplads.

Nærmeste genbrugsstation finder du i LINK GUIDE.

       
Maling
Maling må ikke komme i den almindelige skraldespand. 

I stedet skal du aflevere malingen som FARLIGT  AFFALD, køre den på genbrugsstationen elle aflevere den retur i butikken, hvis du har købt den på Frederiksberg.

Malingrester retur 
Se LINK GUIDE

 

Hvis du ser rotter
kan du ringe til ANTICMEX A/S
Tlf. 75 14 58 22
eller kontakte
Frederiksberg kommune:
www.frederiksberg.dk/rotter.
Se LINK GUIDE

Det er i alles interesse, at rotterne bekæmpes så hurtigt som muligt, før der bliver for mange.
For at holde rotterne nede er det vigtigt, at der ikke ligger uhygiejnisk affald eller andet der kan tiltrække rotter
.
Se HUSORDEN pkt. 6.1