Vift stolt på Codans bølge...Blodrøde Dannebrog!

Flagmanden informerer

 

 

STATUS

Flagordningen kan være uregelmæssig på grund af episodiske mobilitetsproblemer


Der orienteres på andelsboligforeningens lukkede Facebook-profil.


 

 


I tvivlstilfælde kontakt flagmanden viggowilche@youmail.dk  (evt. SMS)

DET KAN VÆRE NØDVENDIGT AT NEDHALE VIMPLEN VED STÆRK BLÆSEVEJR.

 

DET KAN VÆRE NØDVENDIGT AT UNDLADE FLAGNING VED STÆRK BLÆSEVEJR OG  VEDVARENDE REGN.OM VINTEREN:

I frostvejr kan flaglinen fryse fast til flagstangen, hvilket vanskeliggør hejsning af flaget.

I sådanne situationer undlades flagning.

 

OPDATERING AF FLAGLISTE

HER PÅ SITET ER FLAGLISTEN KONTINUERLIGT OPDATERET

LISTEN OPDATERES UD FRA DE ØNSKER, DEN ENKELTE BEBOER HAR GIVET OG ER TILGÆNGELIGE SÅ LÆNGE MAN SELV ØNSKER DET


NÅR LISTEN IGEN SKAL OPDATERES, SENDES EN PÅMINDELSE I GOD TID FØR DEADLINE (på foreningens Facebook-profil)

HAR MAN INGEN ÆNDRINGER ELLER ØNSKER, BEHØVER MAN IKKE AT FORETAGE DIG NOGET

DEADLINE BEDES OVERHOLDT