Bestyrelsen informerer

Seneste nyt:

 

Referat fra bestyrelsesmøde
Omdeles til samtlige andelshavere (online).
Vises ikke her på citet.

 Brændeovn
Beboere med brændeovn/pejs erindres om, at de selv skal stå for organisering og betaling af skorstensfejning.
Dette er vigtigt for at undgå ildebrand.

 

 

 

Børnebassin: 
For at beskytte græsplænen i gårdhaven skal børnebassinnet placeres på flisearealet - altså ikke direkte på græsset.Dørene til kælderområdet:
For at affugterne kan fungere optimalt, skal dørene til kælderområdet holdes lukkede.
Se nedenstående: KÆLDERRUMVedr. projekter: 
Hvis håndværkerne skal have adgang til lejlighederne, bliver de  berørte beboere adviseret i god tid.

Se PROJEKTER

Affugtere
Der er installeret affugtere i kælderen til at minimere evt. fugtskader.

For at de kan fungere optimalt, skal dørene til kælderområdet holdes lukkede.

Vejledning vedr. kælderrum

Hvert kælderrum er forsynet med et nummer, hvilket svarer til lejlighedsnumrene.

Kælderrummet følger dermed lejligheden og er, som sådan, identiske .

Er man i tvivl om hvilket kælderrum man har brugsretten til, kan man kontakte webmaster eller bestyrelsen.

Der er ingen kælderrumstvang, men bestyrelsen skal dog venligst bede beboerne om at sætte hængelås på det respektive kælderrum, hvis man ønsker at benytte det.

  Følg nedenstående henstillinger vedr. opbevaring af ting i kælderen:

1.
Hvis det er muligt
: undgå at henstille træ af enhver art.

2.

Kan dette ikke undgås, må dette ikke stå direkte på gulvet eller op mod væggene, da dette hurtigt kan danne fugt fra gulv og vægge.

3.

Læg under ingen omstændigheder plastik, pap linoleum, tæpper el.lign. på gulvet i forsøg på at skåne effekterne.

4.
Sørg for
luftcirkulationsmulighed såvel under, over som ved siden af de henstillede ting.

5.

Brandfarligt materiale og effekter må ikke henstilles i kælderen.

OVERVEJ OM DET I DET HELE TAGET ER NØDVENDIGT AT OPBEVARE DINE EFFEKTER I KÆLDEREN ELLER OM DE I STEDET BØR SKAFFES AF VEJEN.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til - i alles interesse - at gøre opmærksom på evt. uhensigtsmæssigheder i kælderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I