Administrator informerer

 

FILER FRA ADMINISTRATOR
HENT DEM HER:
https://hjornet.probo.dk/member 


 

Opkrævning af boligafgift/husleje 

Boligafgift/husleje skal indbetales senest den dato som er anvist af administrator.
Afskaffelse af løbedage
Lejelovens regler om hvornår man skal betale sin husleje er ændret med virkning fra 1. januar 2013.
Rettidig betaling af husleje, boligafgift eller fællesudgifter skal altså fremover ske senest på forfaldsdagen, og ikke som hidtil, senest 3 dage efter forfaldsdagen.
Lejelovens bestemmelser gælder for de foreninger, som i deres vedtægter IKKE har reguleret, hvornår boligafgiften skal betales.
Da det i Andelsboligforeningen Hjørnet ikke er reguleret, hvornår boligafgiften skal betales, skal boligafgiften for samtlige andelshavere fremover betales den 1. i hver måned.

Ved betaling vil tilmelding til Nets/PBS (Betalingscervice) være muligt .


Varmeregnskab
Forbrugsregnskab for varme fremsendes af administrator.
Er regnskabet ikke modtaget, skal man henvende sig til administrator.
Opmærksomheden henledes på, at evt. indsigelse mod varmeregnskabet skal ske skriftligt til administrator senest 6 uger efter modtagelsen.
Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.

Tilbagebetaling
i henhold til opgørelsen vil blive fratrukket opkrævningen (se tekst i forbrugsregnskab).

Efterbetaling
i henhold til opgørelsen vil blive opkrævet (se tekst i forbrugsregnskab).

 

 

Til orientering: