Den sociale dimension

 


Formål
-at fremme og vedligeholde beboernes interesse for et aktivt og positivt engagement i foreningens fælles sociale værdier.

Ingen er forpligtet til, imod sin vilje, at deltage i foreningens fællesarrangementer.
Personer med et invaliderende handicap eller nedsat førlighed er ikke udelukket fra det fælles sociale samvær.

Udvalgets formål er derfor at befordre alle beboere i ejendommen, uanset køn, alder og handicaps til at lade sig engagere.Opgaver
-at planlægge fællesarrangementer
-at koordinere og uddelegere opgaver

-andre initiativer: f.eks. arrangere "nytårskur", loppemarked, fastelavnsfest eller asfaltbal...kun fantasien sætter grænser.


Der afholdes møde efter behov og sædvanligvis i forbindelse med fællesarrangementer.
Udvalgets medlemmer skal, i videst mulig omfang, tilstræbe at arrangementerne realiseres. 
Deres primære opgave er, at uddelegere ansvar og beføjelser og at være katalysatorer i forhold til beboernes aktive medvirken til den fælles sociale dimension.
Udvalget har i sin besiddelse beføjelser i forhold til andelsboligforeningens mål og visioner og beboernes ønsker med reference til bestyrelsen.


På de fælles arbejdsdage afholder andelsboligforeningen de nødvendige udgifter til såvel materiale og evt. bespisning.
Ved fællesfester afholder andelsboligforeningen de nødvendige udgifter (evt. i fællesskab med eksterne samarbejdspartnere).
Egenbetaling kan helt eller delvist være nødvendig, enten som kontant betaling eller ved naturaliebidrag.
Dette meddeles ved annoncering af det pågældende arrangement

Festudvalget består af følgende personer 

(valgt på generalforsamlingen 2019)

Vibeke og Daniel Kilde
Sonny R. Petersen
Anni Østergaard